Ly hôn thì ai được quyền nuôi con theo quy định mới nhất hiên nay

Thông tin tác giả | Tham khảo

Dù cho có ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương thì việc tranh chấp giữa vợ và chồng đều xảy ra; đặc biệt là vấn đề giành quyền nuôi con khi ly hôn. Đây là một vấn đề vô cùng đau đầy và phức tạp; bởi con cái luôn là điều quý giá nhất của cha mẹ và không ai muốn tuột mất cơ hội được ở cùng con. Vậy khi ly hôn thì ai được quyền nuôi con? Hãy cùng với lyhonnhanh tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý:

Ly hôn thì ai được quyền nuôi con?

Căn cứ theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014; về Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn quy định như sau:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Về nguyên tắc; việc nuôi con khi ly hôn trước hết do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết; con dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho con; Tòa án sẽ xem xét các yêu tố để đưa ra quyết định sẽ giao con cho ai nuôi dưỡng.

Như vậy, trường hợp con dưới 3 tuổi thì quyền nuôi con thuộc về người mẹ; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nếu con trên 3 tuổi thì quyền nuôi con của cha, mẹ là như nhau; khi đó nếu không thỏa thuận được quyền nuôi con thì Tòa sẽ căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; để xem xét ai là người trực tiếp nuôi con tốt hơn. Tòa án còn xem xét đến các yếu tố sau đây để đưa ra quyết định:

– Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập… mà mỗi bên dành cho con, yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ;

– Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con, điều kiện cho con vui chơi giải trí, trình độ học vấn… của cha mẹ.

Trường hợp này nếu bạn muốn giành quyền nuôi con; thì cần phải chứng minh với Tòa án khả năng của mình về việc có thể nuôi dưỡng và chăm sóc con như: tình hình sức khỏe, điều kiện về chỗ ở, việc làm, thu nhập hàng tháng, điều kiện chăm sóc, giáo dục…

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chứng minh được rằng đối phương không nuôi dạy con tốt. Ví dụ như không quan tâm, chăm sóc con và có những hành vi bạo lực;….

Mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn?

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con khi ly hôn được quy định tại Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Như vậy, nếu không trực tiếp nuôi con; thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên; hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Về mức cấp dưỡng nuôi con quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Pháp luật không quy định cụ thể mức cấp dưỡng là bao nhiêu; mà phải căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; và đương nhiên những chi phí này là chi phí hợp lý. Người nuôi dưỡng đưa ra những chứng từ, hóa đơn khống để tăng tiền cấp dưỡng nuôi con; nếu xét thấy những chi phí đó không hợp lý; thì Tòa sẽ không giải quyết.

Ngược lại, trong trường hợp này người cấp dưỡng cũng phải đưa ra những căn cứ chứng minh những chi phí đó không có thật; hoặc không hợp lý. Hơn nữa nếu việc người nuôi dưỡng đưa ra những chi phí vô lý hay người con do người nuôi dưỡng nuôi thường xuyên ốm đau như vậy; thì đó cũng là một căn cứ để người cấp dưỡng có thể giành quyền nuôi con.

Căn cứ pháp lý

Ly hôn thì ai được quyền nuôi con khi con dưới 36 tháng tuổi?

Về nguyên tắc; con dưới 36 tháng tuổi sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng.

Nếu người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì hai bên có thể thỏa thuận với nhau để đảm bảo quyền lợi mọi mặt của con.

Ly hôn thì ai được quyền nuôi con khi con trên 36 tháng tuổi?

Nếu con trên 36 tháng tuổi thì quyền nuôi con của cha, mẹ là như nhau; khi đó nếu không thỏa thuận được quyền nuôi con thì Tòa sẽ căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; để xem xét ai là người trực tiếp nuôi con tốt hơn. Tòa án còn xem xét đến các yếu tố sau đây để đưa ra quyết định:
– Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập… mà mỗi bên dành cho con, yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ;
– Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con, điều kiện cho con vui chơi giải trí, trình độ học vấn… của cha mẹ.

Cấp dưỡng cho con khi nào?

Nếu không trực tiếp nuôi con; thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Liên hệ Luật Sư X

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0936 408 102

Xem thêm: Khi nào chồng không được ly hôn vợ

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

Registration confirmation will be emailed to you.